Fall av Afrikansk svinpest påverkar skogsbruksverksamheten

Stora Enso avbryter all skogsbruksverksamhet inom området avspärrat för Afrikansk svinpest

 

Fall av Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanland, vilket innebär en påverkan på Stora Ensos skogsbruksverksamhet i det berörda markområdet. Stora Enso följer Jordbruksverkets riktlinjer och har med omedelbar verkan avbrutit all skogsbruksverksamhet inom det drabbade området. Vi vidtar de av Jordbruksverket angivna säkerhetsåtgärderna, följer noggrant utvecklingen samt inväntar eventuella ytterligare direktiv. 

Hör gärna av dig till oss!