Restaurering av våtmarker på Stora Ensos markinnehav

Återställning av våtmarker: Stora Ensos nya och pågående projekt i Sverige och Finland

Stora Enso kommer att starta ett nytt projekt för att återställa våtmarker i Gävleborg i Sverige i vår, med målet att återställa minst tre våtmarker i området. Ett liknande projekt för restaurering av torvmarker inleddes tillsammans med Tornator i Finland 2022.

Restaurering av våtmarker är en del av våra mål för biologisk mångfald. Våtmarker utgör några av de mest levande och rikliga livsmiljöerna för olika arter. Under årens lopp har deras naturliga tillstånd försämrats, till exempel genom dränering, och därför har vi börjat trappa upp våra åtgärder för att återställa våtmarker i Sverige och Finland. Genom att restaurera våtmarkernas livsmiljöer bidrar vi till att vegetationen och andra arter återhämtar sig, vilket ökar den biologiska mångfalden. På lång sikt kommer våtmarkernas kolinbindning också att öka, eftersom de är betydande kolinlagringar.

Förutom miljöfördelarna kan restaurering av våtmarker också öka rekreationsvärden. De restaurerade områdena utgör en viktig mark för till exempel bär, och den förbättrade kvaliteten på vattenvägarna under jord förbättrar förhållandena i sjöar.

Nytt projekt för restaurering av våtmarker i Sverige

I Sverige ger våra egna skogar oss en utmärkt plattform för att göra hållbara val. I linje med vårt program för biologisk mångfald är det viktigt för oss att bevara naturvärden. Ett av våra mål är att testa, planera och genomföra restaureringar av våtmarker fram till 2030. År 2023 kommer vi att restaurera minst tre våtmarker i området kring Skärjån i Gävleborgs län. Målet är att återställa våtmarker i Skärjåns avrinningsområde och på så sätt öka den biologiska mångfalden där.
"Det här är en helt ny satsning för oss i Sverige. Det är viktigt att lägga vårt fokus på de områden som gynnas mest av restaurering. Vi har nu efter noggrant övervägande valt ut de tre första våtmarkerna. Den viktigaste åtgärden är att täppa igen diken, varefter strukturer och livsmiljöer på våtmarken kommer att börja återhämta sig till sitt ursprungliga tillstånd. Med de lärdomar vi får från dessa tre våtmarker kan vi skala upp och hitta nya restaureringsmöjligheter på vår mark", kommenterar Jonas Svensson, hållbarhetsspecialist på Stora Enso.

Restaureringsarbetet börjar våren 2023 och kommer att vara slutfört i slutet av året. Restaureringen sker i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen Gävleborg och Sportfiskarna.

Utmärkta framsteg med restaureringen i Finland

I Finland arbetar vi med privata skogsägare och förbättrar den biologiska mångfalden i samarbete med olika partners. År 2022 lanserade vi vår ambition att restaurera 1 000 hektar torvmark med låg skogstäckning med tillsammans med vårt delägda bolag Tornator i östra och södra Finland. Arbetet fortsätter fram till 2027 på mark som ägs av Tornator.

"Noggrann planering har varit avgörande för att lyckas med det här: det är viktigt att vi väljer de optimala miljöerna för att uppnå bästa möjliga effekt för biologisk mångfald. Under de senaste åren har vi deltagit i några restaureringar tillsammans med Tornator, varav en del fortfarande pågår, en del är färdigställda och en del planeras framöver. År 2022 restaurerade vi till exempel 20 hektar i Pieksämäki. År 2023 fortsätter vi i Punkaharju med hela 57 hektar. Utöver detta har en hel del åstadkommits, och vi har redan nästan kommit halvvägs till vårt mål på 1 000 hektar med Tornator", säger Niina Partanen, miljöchef på Stora Enso Forest Finland.

Hör gärna av dig till oss!