Frågor om vårt naturvårdsarbete

Enkät om skogsindustrins naturvårdsarbete

Nyligen har Världsnaturfonden, WWF, skickat ut en enkät till aktörer inom skogsindustrin. Enkäten innehåller komplexa frågor som kan tolkas på många olika sätt, men har låsta svarsalternativ som i många fall bli alltför förenklade. För oss är det viktigt att vara transparenta med var vi står och hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna, men vi vill inte riskera att misstolkas på grund av förenklade svarsalternativ. Därför har vi istället valt att svara på frågorna med fritextsvar som vi publicerar öppet här.

På Stora Enso har vi höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete, och vi samarbetar med såväl forskare som intresseorganisationer för att kontinuerligt lära oss mer och att utveckla våra arbetssätt. Vi tror på hållbar råvara från skogen som en viktig del av lösningen för ett mer hållbart samhälle framåt. För oss är det viktigt att balansera perspektiven i hållbarhetsfrågan så att vi gynnar biologisk mångfald men också genererar tillväxt som kan minska klimatförändringarna, samtidigt som vi har en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Enkätsvar om vårt naturvårdsarbete

PDF
Enkätsvar WWF
65.68 KB
Download
Maria Saxe

Maria Saxe

Hållbarhetschef

Hållbart skogsbruk

Vår ambition är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Hållbarhet omfattar allt vi gör i skogarna, ur såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Läs mer