Ekosystemet i din skog

Ekosystemet i din skog

Din skog är ett ekosystem, fyllt med spännande arter som samarbetar.

Växter, lavar, småkryp, svampar och gamla stubbar. De är alla viktiga på olika sätt.
– En skog är ett ekosystem i sig, en stor osynlig väv av pågående samarbeten mellan hundra- eller tusentals arter och deras livsmiljö, berättar Lina Lejonberg, naturvärdesspecialist på Stora Enso Skog.

Totalt är de svenska skogarna ett hem för hela 25 000 arter.
– Artrikedomen bidrar till skogens vitalitet. Att ha ett välfungerande ekosystem i sin skog kanske blir allt viktigare för att behålla motståndskraft mot framtida insekts- eller svampangrepp eller effekter av klimatförändringar, säger Lina. Finns det några enkla åtgärder för att gynna olika arter och biologisk mångfald?
– Om du inte redan har en bra översikt över var de högsta naturvärdena och produktionsvärdena i din skog finns kan du skaffa dig en grön skogsbruksplan. Då ser du bland annat vilka områden som har bäst förutsättningar att skötas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. För skogsägare som är intresserade av att testa alternativa skötselmetoder eller trädslag eller göra åtgärder som gynnar kultur- och naturvärden i skogen finns också flera ekonomiska stöd att få. Vi kan hjälpa till att förmedla kunskap och kontakter, säger Lina.

Ett annat tips är att inte vara alltför noggrann med att städa din skog:
– Om enstaka träd står och dör eller faller ner på marken måste de inte nödvändigtvis städas bort. Ibland måste du ta bort nyligt döda barrträd för att skydda skogen mot storskaliga insektsangrepp. Men vid mindre angrepp kan det vara bra att veta att barkborredödade träd inte behöver utgöra någon risk för skogen; tvärtom kan det efter angreppet vara så att barkborrarna har lämnat trädet medan rovinsekter som tar barkborrar finns där istället – då blir det kontraproduktivt att städa bort de träden från skogen.
– Om du har en blandning av trädslag i din skog kan du med fördel låta det fortsätta finnas en variation och inte vara alltför nitisk med att städa bort lövträd exempelvis - det gynnar den biologiska mångfalden, samtidigt som det också sprider riskerna för att skogens produktionsvärden ska komma till skada på olika sätt. God produktion blir hjälpt av bra naturvård!

Fakta om biologisk mångfald

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett samlande begrepp för variationen inom arter, mellan arter och av ekosystem. Att värna den biologiska mångfalden är en självklar del av allt vi gör, eftersom vitala och välfungerande ekosystem är en förutsättning för vår verksamhet och allt liv på jorden.

Läs mer om biologisk mångfald