Tjäna mer på avverkning

Så tjänar du mer på avverkningen

När du står inför en avverkning gäller det att tänka till ur ett ekonomiskt perspektiv.  Du kan spara mycket pengar genom en smart skatteplanering. Ta del av råd från Tomas Lusth, rådgivare på Areal.

När en skogsägare hör av sig till Tomas för att få ekonomisk rådgivning i samband med en avverkning börjar de alltid med att titta på skogsägarens skattesituation. Som skogsägare får man ofta stora intäkter när man gör en avverkning och sedan kan det komma många år då man inte har några intäkter alls, utan bara kostnader.

– Vi brukar titta på om det finns några sparade kostnader i verksamheten, ett så kallat underskott. Det kan finnas möjligheter att avskriva exempelvis en ny traktor, en ekonomibyggnad eller en ny skogsbilväg. Allt som har med näringsverksamheten att göra kan dras av i deklarationen, säger Tomas.

Med andra ord: alla kostnader som har med ditt skogsbruk att göra som du sparat på dig tidigare kan du kvitta mot avverkningsintäkter och andra intäkter i verksamheten. Har du haft kostnader för totalt 100 000 kan du avverka för 100 000 utan att behöva skatta på den summan.

Betalplan med ränta

Tillsammans med skogsägaren tittar Tomas också på vad det finns för möjligheter att dela upp utbetalningarna efter en avverkning för att få ned skatten och samtidigt få ränta på pengarna. 

– Detta styrs av vad man har för behov så klart. Vissa kanske behöver pengarna direkt, medan andra inte har behov av pengar just nu och kan binda dem ett tag.

För den som inte behöver alla pengar direkt är betalplan med ränta ett bra alternativ, tycker Tomas. Betalplanen anpassas på det sätt som är bäst för respektive skogsägare, en jämn fördelning med utbetalningar varje år eller större utbetalningar vid färre tillfällen. På så sätt kan du matcha intäkterna efter när du behöver dem. Du skattar bara för de pengar du väljer att ta ut. Tar du inte ut någon vinst första året behöver du inte skatta alls.

Skogskonto på banken

Du kan också välja att sätta in upp till 60 procent av virkeslikviden på ett skogskonto på banken för att jämna ut intäkter över tid. Har du avverkat för en miljon kan du sätta upp 600 000 på ett skogskonto och få pengarna utbetalda under max 10 år.

– Det är inte helt ovanligt att man kombinerar betalplan med skogskonto. Ett tips är att titta på när du behöver pengarna, vad du får för ränta och jämföra olika alternativ. Betalplan med ränta brukar vara bäst för lite större belopp, säger Tomas.

Räntefördelning för privata köp

Om du vill göra privata inköp som inte har med ditt skogsföretag att göra är räntefördelning en bra möjlighet för att betala låg skatt.  Då betalar du 30 procents skatt för pengar som du tar ut från verksamheten.

När är rätt tidpunkt att avverka ur ett ekonomiskt perspektiv?

– Det är en kombination av olika aspekter: bra priser på virke, rätt tillfälle utifrån skogens förutsättningar och så klart vad man själv har för ekonomiska behov. Vissa lever på sitt skogsbruk och behöver löpande inkomster från skogen, medan andra inte behöver det.

– En annan aspekt är att man vill avverka när priserna för massaved och timmer är bra, vilket de är just nu. Trots ekonomisk oro har priserna på massaveden fördubblats på två- tre år. Ligger priserna på en lägre nivå kan man vänta något år, men inte längre än så, då kan skogen ta skada. Om skogen är mogen och man inte avverkar den kan den angripas av exempelvis röta och granbarkborre och så minskar tillväxten. Då är det bättre att föryngra med ett nytt ungskogsbestånd som också ger dig rejäl tillväxt.

Hur ska man tänka med avverkning om man står inför ett generationsskifte?

– Om skogen är mogen kan det ofta vara rätt beslut att avverka den och i stället lämna över växande ungskog till de nya ägarna. Som aktiv pensionär har du ofta möjlighet till en lägre beskattning på intäkter från skogen än generationen som kommer efter. Men skattesituationen är unik, så man bör titta på varje enskilt fall innan man kan ta ett beslut. 

Hur ska man tänka som skogsägare nu när det är en lågkonjunktur, finns det några risker med att avverka nu?

– Lågkonjunkturen är inget som syns på virkesmarknaden än. Vi har fortsatt höga priser för virket. Däremot har räntorna dragit i väg, så att låna pengar just nu till att exempelvis köpa skog kan bli dyrare. Kan man däremot investera i ny skog med hjälp av intäkterna från avverkningen slipper man dyra lån.

Har du några tips på vettiga investeringar som kan göra för pengar från en avverkning?

– Det är alltid bra att se till att vägnätet på fastigheten är i bra skick och att marken är lätt åtkomlig. Det är också viktigt att se till att man inte ligger efter med skogsvården. Det gäller att få igång föryngringen så snart man kan efter en avverkning. Ju snabbare du är med markberedning och plantering, desto bättre förutsättningar har du att få ett välmående framtida bestånd.

– Avslutningsvis vill jag säga att det är bra att ta hjälp av en ekonomiexpert gällande skatteplaneringen, då det kan vara lite snårigt. Prata med din virkesköpare som kan hänvisa dig till rätt kontakt.

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Smart skatteplanering

  • Det finns många smarta verktyg för att få minskad skatt. En tumregel om du inte lever på ditt skogsbruk, är att du inte ska behöva skatta mer än 30 procent. 
  • Du kan sätta av intäkter från avverkning på ett skogskonto eller betalplan med ränta för att jämna ut skatteeffekten. 
  • Kom ihåg att göra avdrag för allakostnader som du haft i ditt skogsföretag. Att en kostnad är avdragsgill innebär att du får ta upp den som en kostnad i din bokföring. Då minskar vinsten i verksamheten och  även skatten, eftersom du betalar skatt utifrån hur stor vinsten är.
  • Du kan göra avdrag på allt från skogsvård till ekonomirådgivning. Även GPS och läsplatta kan räknas som arbetsverktyg i din verksamhet och är avdragsgilla.
  • Ta gärna hjälp av en ekonomisk rådgivare för att hitta de bästa lösningarna.