Ny som skogsägare

Tips till dig som är ny skogsägare

Du kan bli skogsägare på flera sätt, vanligast är att man ärver skogen i familjen eller förvärvar den genom generationsskifte, men det finns också en hel del som köper sin skogsfastighet på öppna marknaden. Att äga och bruka skog är både roligt och spännande, samtidigt är det en hel del att sätta sig in i. Både att ta reda på vad man verkligen vill med sin skog och allt det praktiska kring att vara skogsägare.

 

Hitta skoglig kontakt

En bra start är att skaffa sig en skoglig kontakt, en person som man trivs med och som man kan bolla skogliga idéer med.

Besök någon av de större skogsdagarna, där ofta flera skogsföretag är på plats. Då får du en känsla för företaget och hur de jobbar. Kolla också på nätet och försök skapa dig en bild av aktörerna som verkar inom ditt område. Stämmer mina grundvärderingar med deras? Ett annat tips är att prata med sin skogsgranne, och höra om hen är nöjd med sin virkesköpare.

Mål med din skog

Fundera på vad du vill med din skog, har du några mål, någon vision? De flesta skogsägare ser skogen som en långsiktig investering. Men det finns också andra värden som är viktiga för många, som jakt och friluftsliv, extra fokus på biologi och naturvård eller helt enkelt känslan i att äga egen skog. Ofta är det ju en kombination av flera. Tänk på att du kan ha olika mål för olika delar i skogen.

En viktig fråga att fundera över är vad kan och vill du göra själv i skogen och vilka tjänster kan du leja ut. Det är kul att göra en del jobb i sin egna skog men var medveten om att det tar tid. Det gäller att planera smart.

Skogsbruksplan - smart verktyg

Nu har du skaffat dig en skoglig kontaktperson och har en bild av vad du vill med din skog. Nästa steg är att se till att virkesköparen besöker din fastighet så att ni gemensamt kan titta på skogen och bolla idéer kring de olika bestånden och framtida åtgärder.

Om det inte finns en relativt ny skogsbruksplan så är det där man ska börja, och beställa en ny plan. Med en skogsbruksplan får man en känsla för skogen, och en bild av var man ska sätta in kraften. Börja där skogen mår sämre eller där åtgärden är mer akut. Är det något bestånd som mår bra att avverkas ganska omgående, eller finns det angrepp av barkborren som ska prioriteras? Planen är ett jättebra stöd för att planera skötseln av skogen.

Skogsbruksplanen ger bland annat information om åtgärdsbehov, skogstillstånd och avverkningsmöjligheter. När man gör en skogsbruksplan så är den numera alltid grön, det vill säga den är förberedd för om man vill certifiera sin fastighet.

Vill man certifiera sin fastighet enligt FSC® och PEFC™, så följer man helt enkelt åtgärderna i skogsbruksplanen.

Skogen som företag

Som skogsägare blir man också företagare, och då gäller det att planera och ha koll på intäkter, kostnader, bokföring, skatter med mera. Ta gärna hjälp av en expert som kan skogsekonomi och skogsjuridik. Lägg hellre din tid på att bli en bra beställare och på att planera kostnader och intäkter, och ta hjälp med det andra.  

Är man flera ägare till en skogsfastighet så kan det vara en klok idé att utse någon som ska föra talan för skogsfastigheten. Det brukar snabba på både själva uppdraget och affären.

Full koll med inloggat läge

Tack vare att det nu finns många digitala tjänster är det enkelt att hela tiden ha full koll på sin skog och olika uppdrag. På Stora Enso finns Min Skog, som är skogsägarnas privata sidor med information om affärerna. Vi erbjuder även en app som är mycket användbart när man går runt i sin skog och tittar på bestånden. 

 

6 steg för dig som ny skogsägare

  • Skaffa en skoglig kontaktperson som du kan bolla idéer med.
  • Vad vill du med din skog? Sätt upp mål, på kort och lång sikt.
  • Skaffa en ny skogsbruksplan eller uppdatera den du tagit över. Hjälper dig strukturera och prioritera åtgärderna.
  • Tveka inte att skaffa ekonomisk hjälp om du har frågor – det brukar löna sig.
  • Överväg om du ska försäkra din skog – bränder, stormar och angrepp av granbarkborren kan ställa till det ordentligt. Även misslyckade planteringar kan ingå i en del försäkringar.
  • Lär dig mer! Finns kurser i allt från att lära sig hantera en motorsåg till att skaffa sig grundlig skoglig kunskap. Du får alltid tips och idéer, och lär känna andra som också gillar skog!

Vill du veta mer?