Vad menas med skogsekonomi?

Skogsekonomi handlar om att förstå hur du genom dina insatser i skogen kan påverka skogens ekonomiska potential. Den ekonomiska skillnaden mellan en välskött och en orörd skog är större än man kan tro. Sett över en hel omloppstid kan skillnaden i vinst vid slutavverkning vara så stor som upp till 60 000 kronor per hektar, vilket för en normalstor skogsfastighet motsvarar ungefär 2,5 miljoner kronor.

Pengar att tjäna

En skogsfastighet på cirka 30-35 hektar kan ge motsvarande en månadslön i extra inkomst om året, även om du lejer ut all skötsel. De skötselåtgärder som utförs på vägen mot slutavverkning kan betala sig bra och ge avkastning flera gånger under omloppstiden. En skog som inte sköts genererar inga kostnader, men heller inga intäkter förutom vid själva slutavverkningen. En välskött skog kan under sin omloppstid generera upp till 60 000 kr högre vinst per hektar, jämfört med en oskött skog. Vi gör gärna jobbet åt dig, men det är du som tar besluten.

Det börjar med en plan

Låt inte tidsbrist bli ett skäl att inte komma igång. Se istället till att bli en bra beställare av tjänster och försäkra dig om att du har en tydlig plan som prioriterar vad som behöver göras och i vilken ordning. Även om du köper alla praktiska tjänster så kommer skogen att ge avkastning. Och att det finns en stor ekonomisk potential! Vi hjälper dig längs vägen till en långsiktigt välmående och lönsam skog. Läs mer om skötselinsatser, eller kontakta din lokala virkesköpare så är du snart igång med dina skötselåtgärder.