Hög brandrisk leder till ökad försiktighet

Här finns mer information om hur vi jobbar med brandberedskap

Just nu är brandrisken extremt hög i stora delar av Sverige. Under perioder med förhöjd brandrisk jobbar vi extra noga med försiktighetsåtgärder för att undvika bränder. Just nu kör vi många trakter nattetid, och i vissa områden har vi fått pausa verksamheten.

Inför varje enskild åtgärd i skogen görs ett samråd. Där bedömer vi brandintensitet (FWI index dygn) och hur svårsläckt en brand kan bli (BUI-build up index). Samrådet mellan arbetsledare och maskinförare är ett viktigt verktyg för minska risken för bränder orsakade av vår verksamhet under sommarhalvåret.

Är brandrisken för hög kan vi till exempel:

  • Ta av band och kedjor för att minimera risken för gnistbildning
  • Sätta in brandvakt som under pågående och/eller efter avslutat maskinarbete håller uppsikt över arbetsområdet
  • Köra på natten då luftfuktigheten är högre och det ofta är mindre vind
  • Flytta avverkningslag till trakter där det är lägre antändningsrisk
  • Stoppa verksamheten på den aktuella trakten.

Samråden och de lokala bedömningarna är viktiga för att hela tiden aktivt hitta lösningar för att hålla vår verksamhet igång där det bedöms som säkert.

Hör gärna av dig till oss!