Ta kontakt med våre skogfagfolk

Noen kontakter

Stig Hellerud

Daglig leder
+47 95 00 44 44 stig.hellerud@storaenso.com

Stein Strømmen

Rådgiver
+47 908 61 484 stein.strommen@storaenso.com

Håkon Skaraberget

Virkeskjøper
+47 917 20 658 hakon.skaraberget@storaenso.com

Dag-Viggo Benjaminsen

Leder bioenergi
+47 913 64 544 dag-viggo.benjaminsen@storaenso.com

Thorbjørn Hansen

Konsulent virkeskjøp
+47 958 21 092 torbjorn@johansenskog.no