Befintlig vindkraft och projektutveckling

Idag finns det ett 40-tal vindkraftverk som producerar förnybar energi på Stora Ensos marker. Här kan du läsa mer om vår vindkraftsutveckling samt var vindkraftverk finns på vår mark idag.

Vi möjliggör vindkraftsprojektering på våra marker genom att samarbeta med olika partners. Var de här vindkraftsprojekten finns kan du se i våra kartor längre ner på sidan.

Hälsingeskogen
I södra delen av Ovanåkers kommun driver OX2 AB ett vindkraftsprojekt kallat Hälsingeskogen. Projektet initierades av tidigare markägaren Bergvik Skog redan 2012 och tillståndsbeslut för 37 verk har meddelats i juni 2020. Beslutet är överklagat.

Åndberg
På Stora Ensos marker i Härjedalens kommun söder om Lillhärdal driver OX2 AB ett projekt delvis på Stora Ensos marker där driftstart är planerad till slutet av år 2021. Projektet kallas Åndberg och kommer att innebära åtta nya verk på Stora Ensos marker. 

Skaftåsen 
I Härjedalens kommun, sydväst om Fågelsjö, driver Arise AB projektet Skaftåsen som i allt väsentligt etableras på Stora Ensos marker och som kommer att ge 34 nya verk på Stora Ensos marker. 

Länsmansberget 
I Sunne kommun driver Bixia ProWin AB (Tekniska Verken) ett projekt benämnt Länsmansberget där två verk tagits i på Stora Ensos mark sommaren 2020 och ytterligare tre verk kommer att resas under 2022.

Mjöberget
I Ljusdals kommun driver Elous Vind AB ett projekt benämnt Mjöberget.

Fageråsen
I Malung-Sälens kommun bedriver Dala Vind ett projekt kallat Fageråsen. 

Stöllsäterberget och Ripfjället
I Malung-Sälens och Torsby kommuner driver WPD Scandinavia två projekt kallat Stöllsäterberget och Ripfjället. 

Stömne 
I Arvika kommun driver Stena Renewable AB ett projeket kallat Stömne. 

Storstensmuren
I Gävle kommun driver Svea Vind AB ett projekt kallat Storstensmuren.

Magnslidsberget
WPD Skandinavia AB möjligheter för vindkraftsetablering på Magnslidberget i Torsby kommun.

Esbjörbyn, Gullsjöhöjden och Krokebol
Eolus Vind AB undersöker möjligheterna till etablering på två områden i Säffle kommun, Esbjörbyn och Gullsjöhöjden, och ett område i Arvika kommun, Krokebol.  

Fastighetsavdelningen Stora Enso Skog

Fastighetsavdelningen Stora Enso Skog

Om du inte har en bestämd kontaktperson

Vindkraft projektområden

PDF
Vindkraftområden norr
3.83 MB
Download
PDF
Vindkraftområden söder
4.97 MB
Download
vindkraftverk

Tyck till om planerade vindområden

Vi bjuder in till tidig dialog innan en samrådsprocess inleds vid en eventuell vindkraftsetablering. Här har du möjlighet att lämna synpunkter. 

Läs mer
vindkraftverk

Vindkraft

Vindkraft är ett av de snabbast växande energislagen i världen. Läs här om hur vi stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi

Läs mer
bild på en karta över vårt skogsinnehav

Vårt skogsinnehav

På kartan kan du se var i Sverige vi har vårt skogsinnehav, men även var frivilliga avsättningar och ekologiska landskap finns. 

Gå till kartan