Student

Praktik

Vi erbjuder varje år praktikplatser, välkommen att ta kontakt med en kontaktperson på något av våra lokala kontor.

Sommarjobb

Varje år erbjuder vi sommarjobbstjänster till dig som studerar eller är nyutexaminerad från en eftergymnasial skoglig utbildning. I majoriteten av våra sommarjobb får du chansen att vikariera för en ordinarie tjänst. Det ger en bra inblick i hur arbetslivet efter examen kan se ut. Exempel på sommarjobbstjänster är: produktionsledare, transportledare, försörjningsledare av bioenergi och föryngringsinventerare. Ta chansen att skaffa värdefull arbetslivserfarenhet inom skoglig verksamhet! Samtidigt som du ger dig själv goda möjligheter för din egen framtid hos oss på Stora Enso Skog arbetar du också för en hållbar framtid på vår planet.

Arbetsmarknadsdagar

Du kan varje år träffa oss på kontaktdagar, arbetsmarknadsdagar och branschkvällar. Ta möjligheten att ställa dina frågor till oss nästa gång vi är på besök.

Examensarbete

Vill du skriva ditt examensarbete för Sveriges mest innovativa företag i skogsbranschen? Vi har en bred verksamhet med många intressanta ämnen och uppslag för examensarbete. Att skriva ditt examensarbete för oss ger dig dessutom möjligheten att lära känna vårt företag bättre.

Ansökan

Det finns två sätt att söka examensarbete hos oss på Stora Enso Skog:

1. Kontakta ett lokalkontor eller HR-specialist Stina Köppler, stina.koppler@storaenso.com, för att diskutera potentiellt ämne.
2. Du har ett eget förslag på examensarbete som du skickar in enligt beskrivningen nedan.

Ansökans innehåll

• Projekt/uppgift som arbetet ska behandla
• En tidsplan för arbetet
• Omfattning på examensarbetet (antal poäng)
• En personlig presentation
• Uppgifter om din utbildning och eventuell studieinriktning
• En motivering till intresset för projektet/uppgiften
• Dina kontaktuppgifter (adress, telefon och e-postadress)

Ersättning

Som student kan du efter utfört examensarbete vid någon av Stora Ensos enheter i Sverige söka stipendium från Ljungbergsfonden.

Studerande vid högskolor/universitet som utför ett examensarbete på någon av Stora Ensos enheter i Sverige kan söka stipendium från Ljungbergsfonden. Ersättningen är maximalt 1 000 kr/högskolepoäng och maximalt 30 poäng. Ansvarig chef på Stora Enso-enheten gör en bedömning om examensarbetes utförande och kvalitet. Ansökningarna tas emot löpande under året och godkänns av Ljungbergsfonden.Läs mer om Ljungbergsfonden här!

Stina Köppler

Stina Köppler

HR-specialist