Student

Praktik

Vi erbjuder varje år praktikplatser, välkommen att ta kontakt med vår Employer Branding Specialist Sarah Söder, sarah.soder@storaenso.com.

Sommarjobb

Varje år erbjuder vi sommarjobbstjänster till dig som studerar eller är nyutexaminerad från en eftergymnasial skoglig utbildning. I majoriteten av våra sommarjobb får du chansen att vikariera för en ordinarie tjänst. Det ger en bra inblick i hur arbetslivet efter examen kan se ut. Exempel på sommarjobbstjänster är: produktionsledare, transportledare, försörjningsledare av bioenergi och föryngringsinventerare. Ta chansen att skaffa värdefull arbetslivserfarenhet inom skoglig verksamhet! Samtidigt som du ger dig själv goda möjligheter för din egen framtid hos oss på Stora Enso Skog arbetar du också för en hållbar framtid på vår planet.

Arbetsmarknadsdagar

Du kan varje år träffa oss på kontaktdagar, arbetsmarknadsdagar och företagskvällar. Ta möjligheten att ställa dina frågor till oss nästa gång vi är på besök.

Examensarbete

Vill du skriva ditt examensarbete för Sveriges mest innovativa företag i skogsbranschen? Vi har en bred verksamhet med många intressanta ämnen och uppslag för examensarbete. Att skriva ditt examensarbete för oss ger dig dessutom möjligheten att lära känna vårt företag bättre.

Stora Ensos hemsida för lediga tjänster hittar du tillgängliga examensarbeten, här kan du läsa mer om olika ämnen och skicka in din ansökan. 

Ersättning

Som student kan du efter utfört examensarbete vid någon av Stora Ensos enheter i Sverige söka stipendium från Ljungbergsfonden.

Studerande vid högskolor/universitet som utför ett examensarbete på någon av Stora Ensos enheter i Sverige kan söka stipendium från Ljungbergsfonden. Ersättningen är maximalt 1 000 kr/högskolepoäng och maximalt 30 poäng. Ansvarig chef på Stora Enso-enheten gör en bedömning om examensarbetes utförande och kvalitet. Ansökningarna tas emot löpande under året och godkänns av Ljungbergsfonden.Läs mer om Ljungbergsfonden här!

Sarah Söder

Sarah Söder

People & Culture Partner