Premiär för Stora Enso Harvesting Trainee

Nu söker Stora Enso Skog nyutbildade maskinförare som vill vara en del av det nya traineeprogrammet Stora Enso Harvesting Trainee. Programmet är ettårigt, startar i augusti och erbjuder nya maskinförare en mycket bra start i yrkeslivet.

I programmets premiäromgång kommer åtta nyutbildade maskinförare att bilda två nya maskinlag i Värmland, Dalarna eller Hälsingland. Den geografiska placeringen beror på vilka personer som antas till programmet.

Ljus framtid

Programdeltagarna kommer att få utbildning i ämnen som säkerhet, hållbarhet, arbetsplanering och underhåll. I början och slutet av traineeprogrammet ingår även en utvärdering av maskinförarnas kunskaper via Svensk skogsvalidering.
– Våra traineer kommer löpande att få handledning av erfarna maskinförare och får växa med ansvaret tillsammans med det egna laget, berättar Charlotte Brodén, biträdande intraprenadchef vid Stora Enso Skog.

Under våren är hon och kollegorna ute på naturbruksgymnasier och yrkeshögskolor för att berätta om det nya traineeprogrammet. Hittills har intresset varit stort.
– Sett i ett större perspektiv vill vi med traineeprogrammet bidra till att göra maskinföraryrket mer attraktivt och öka antalet skickliga maskinförare i skogen. Det är positivt både för oss och för branschen, konstaterar Charlotte.

För deltagarna i Stora Enso Harvesting Trainee är framtidsutsikterna ljusa, oavsett om de vill vara anställda eller köra i egen regi.
– Förarna har goda chanser att få anställning hos oss eller någon av våra entreprenörer eller starta eget direkt, kanske som Stora Enso Harvesting Partner. Oavsett vilken väg de väljer efter programmet har de efter ett år som trainee fått med sig massor med nya kunskaper och erfarenheter.

Fakta – Stora Enso Harvesting Trainee

  • Anställning som trainee från augusti 2023 till och med juli 2024.
  • Arbete tillsammans med andra traineer i ett maskinlag som kör tvåskift, fem dagar i veckan.
  • Handledning och utbildning kontinuerligt under året inom områdena säkerhet, hållbarhet, arbetsplanering, produktivitet och reparationer och underhåll.
  • Svensk Skogsvalidering i början och slutet av programmet.
  • Programmet riktar sig främst till nyutexaminerade studenter från naturbruksgymnasier med skogsbruksinriktning. Även studenter som läst till skogsbrukstekniker på yrkeshögskola är välkomna att söka.
  • Ansökan – läs mer på Lediga tjänster, annons kommer snart.

 

Kontaktperson

Charlotte Brodén, biträdande intraprenadchef, Stora Enso Skog
Telefon: 070-668 22 32
Mejl: charlotte.broden@storaenso.com