Vi söker fler som Simon

Vi söker fler som Simon

Det här är Simon Liljergren. Han bor i Rättvik i Dalarna, är 26 år och har eget avverkningsföretag med tre anställda. Simon är också den första som blivit Stora Enso Harvesting Partner, ett koncept som han först tyckte lät alltför bra för att vara sant.

Stora Enso Harvesting Partner omfattar ett fyraårigt avverkningsavtal, hyra av nya maskiner och expertsupport i frågor som är kopplade till egenföretagande.

Hej Simon, varför ville du bli Stora Enso Harvesting Partner?

– Jag var anställd i sju år och har länge funderat på att köra eget. Men på grund av stora kostnader och stora risker har jag avvaktat. När det här erbjudandet dök upp blev det väldigt mycket enklare att våga ta steget. Dels för paketet av tjänster, dels för att jag vet att vi har uppdrag fyra år framåt. Och eftersom jag har höga krav på mig själv och vill göra bra jobb i skogen passar det här mig perfekt.

Vad är det bästa med att köra i egen regi?

– Friheten. Och att få bygga mitt eget team och styra upp det vi gör tillsammans på mitt sätt. Nu har jag tre anställda som är yngre än vad jag är.

Hur fungerar samarbetet med Stora Enso?

– Väldigt bra. Jag tyckte ju först att alltsammans var ”too good to be true” men allt de har lovat har de hållit. Visst har det dykt upp en del utmaningar ibland, men då har de hjälpt till att lösa dem smidigt och snabbt

Välkommen med din intresseanmälan senast 31 mars 2023

Vill du också bli en Stora Enso Harvesting Partner, mejla en intresseanmälan till harvesting.partner.swe@storaenso.com senast 31 mars 2023. Dessa uppgifter behöver vi från dig:

  • Namn och födelsedatum.
  • Utbildning.
  • Arbetslivserfarenhet.
  • Trakt där du vill verka.
  • Kort motivering – varför vill du bli en Stora Enso Harvesting Partner?

Ansökningsprocessen beräknas pågå under våren 2023 och innehåller flera steg:

1. Alla som lämnat intresseanmälan intervjuas.

2. Urval görs och ett antal sökande kallas till en andra intervju.

3. De som går vidare från intervju 2 kallas till intervju hos HR.

4. Svensk skogsvalidering genomförs.

5. Avsiktsförklaring skrivs.

6. Avtal förhandlas och undertecknas.

Vi svarar gärna på dina frågor

Mattias Bränngård, 072-723 57 11, mattias.branngard@storaenso.com

Mats Ericsson, 070-378 26 01, mats.ericsson@storaenso.com

Simon Liljergren Stora Enso Harvesting Partner