Att falla rätt med hjälp av judo

Hur kan judo bidra till en säkrare skogsbransch? Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen hos Stora Enso Skog. Under våren har medarbetare fått lära sig falla på rätt sätt genom träningsprogrammet Judo4Balance online.
- Jag har lärt mig att falla på rätt sätt, men också övningar som hjälper mig att undvika att ramla från början, säger Hilmar Kristjansson som arbetar som fältplanerare i Stora Enso Skog.

Syfte med träningen är att förebygga fallolyckor och minska skaderisken om ett fall ändå skulle ske. Träningen har skett digitalt och gruppen har bestått av medarbetare från flera orter i landet. Under kursen har deltagarna fått träna balans, styrka och fallteknik under ledning av licensierade instruktörer.


- Det är jättekul och jätteviktigt. Ingen ska behöva skada sig på jobbet. Nu har vi en bra grund att stå på och det kanske också väcker intresse hos deltagarna att fortsätta träna själva, säger Tony Olsson, Arbetsmiljöspecialist, Stora Enso Skog.

Vill minska antalet fallolyckor på företaget genom Judo4Balance

Totalt under 2020 skedde i Stora Enso Skog 23 fallolyckor där medarbetare skadade sig. För att komma till rätta med olyckorna tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram åtgärder för att minska antalet fallolyckor i företaget. En av lösningarna blev det judoinspirerade träningsprogrammet Judo4Balance.

- Halka och snubbel är de största olycksriskerna vi har. Dels innebär olyckorna ett lidande för de drabbade, dels stora kostnaderna för samhället. Kan vi bidra till att minska dom är det ju bra, säger Tony Olsson.

Och träningen har gett resultat. För några veckor sedan ramlade Hilmar Kristjansson i skogen.
- Jag fastnade i gren och ramlade på ryggen men använde då fallkompetensträningen som en reflex utan att tänka på det. Jag undvek att slå i huvudet. Så det gick bra, säger han. Judo4Balance är Svenska Judoförbundets preventiva träningsprogram för fallträning
- Träningen hjälper mig att undvika onödiga skador som möjligtvis kan förhindra mig från att jobba och göra saker i vardagen. Också blir man piggare och mer effektiv på jobbet med bättre kondition och styrka, säger Hilmar.


Färsk forskning från Högskolan Dalarna visar att träningsprogrammet Judo4Balance är en effektiv träningsform för att förebygga risken för fallolyckor och minska risken att skadas vid ett fall.

Digital fallträning – ett uppskattat koncept

Från början skulle Judo4Balance-träningen genomföras på plats i Falun för personalen som arbetade där, men på grund av coronapandemin blev den inställd. När Stora Enso Skog AB fick erbjudande om samma träning fast digitalt nappade de direkt. Gruppen bestod av 9 personer från flera olika delar av landet, 5 personer som arbetade ute på fältet och 4 som arbetade på kontor.

Träningarna har letts av två licensierade instruktörer, där en av instruktörerna har lett passet och medan den andra har observerat deltagarna och hjälpt till att korrigera dem under träningens gång. Under kursen har deltagarna fått träna styrka, balans, och fallteknik. Nu har gruppen genomfört den sista av 10 träningar.
- Det har varit roligt, och jag har också blivit medveten om min brist på balans. Det är verkligen bra att veta vilka övningar jag kan göra för att upprätthålla smidighet och balans, säger Eva Stattin som är föryngringsspecialist.

Instruktören Peter Nyvall poängterar också vikten av hög säkerhet under den digitala träningen.

- Som instruktör måste vara noga med att allt blir supersäkert genomfört. Det har varit en fördel när vi har varit två instruktörer. Då har en kunnat titta noga på hur de har utfört övningarna. Håller de upp huvudet, gör de rätt med armarna och så vidare. Det har fungerat jättebra, säger Peter Nyvall.
Nu har deltagarna genomfört sina sista träningspass med träningsprogrammet Judo4Balance. Det finns redan funderingar på att starta nya grupper och så småningom kanske även en fortsättningsgrupp.

Om Judo4Balance – Fallkompetens i arbetslivet

Samverkansprojektet, Fallkompetens i arbetslivet, med Afa Försäkring ingår i Judo4Balance, som är Svenska Judoförbundets preventiva träningsprogram för fallträning. I programmet ingår balans- och styrketräning samt övningar som förbättrar kroppsuppfattningen och den fallteknik som lärs ut i judo. Det är utvecklat av en expertgrupp bestående av en läkare, en arbetsterapeut och tre sjukgymnaster i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Dalarnas Högskola. Samtliga i expertgruppen är judotränare med svart bälte. Under våren 2021 utvecklades programmet ytterligare och erbjuds nu även digitalt, kallat Judo4Balance online.

Judo4Balance består av tre fallpreventiva program:

  • Falltrygghet för äldre
  • Fallkompetens i arbetslivet (i samverkan med Afa Försäkring)
  • Fallkunnighet för barn (7–12 år).

Ny forskning från Högskolan Dalarna och FoU Sörmland visar att träningsprogrammet är effektivt för att förebygga fallolyckor och dess skadliga konsekvenser.

Statistik om fallolyckor

  • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
  • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
  • Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
  • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern.

Kontaktuppgifter

Hilmar Kristjansson, fältplanerare Filipstad, 072 210 98 42
Eva Stattin, föryngringsspecialist, Falun, 072 553 49 43
Tony Ohlsson, arbetsmiljöspecialist, Filipstad, 070 622 20 55
Peter Nyvall, licensierad instruktör för Judo4Balance, 0707941561, peter.nyvall@judo.se

Vill du veta mer om fallträning?

Pressbilder för nedladdning

IMAGE
Eva Stattin
12.11 MB
Download
IMAGE
Eva Stattin porträtt
3.73 MB
Download
IMAGE
Hilmar Kristjansson
15.2 MB
Download
IMAGE
Hilmar Kristjansson, porträtt
10.53 MB
Download