Valvbågar förbättrar fiskens vandringsvägar

När våra vägar korsar vattendrag kan en valvbåge göra stor skillnad. Den förbättrar vandringsvägarna och skapar bättre lekområden för fiskar och andra vattenlevande organismer. Öring, flodpärlmussla och många andra arter gynnas av de miljöer som valvbågen möjliggör.


Under sommaren installerade Stora Enso Skog valvbågar på flera ställen i Östra Bergslagen. Det görs för att vägtrumman inte ska bli ett vandringhinder och för att kunna skapa en naturlig botten så att fiskar och andra vattenlevande djur kan röra sig fritt längs med vattendrag.

- När en vägtrumma ska bytas ut har jag kontakt med fiskevårdsföreningar, studerar kartor, ser hur bäcken i fråga går både uppströms och nedströms innan vi kommer till beslut om vilka åtgärder som behövs för att ha en så bra och naturlig miljö som möjligt i bäcken, berättar Evelina Hultgren, vägansvarig Bergslagen. Många kunniga kollegor är också oerhört värdefullt för att det ska bli riktigt bra.

Valvbåge kan bli aktuellt i både stora och små vattendrag. Det som avgör är hur bäcken ser ut och vilka arter som finns i den aktuella bäcken och i andra vattendrag kopplade till det.

- Det känns extra kul att vi byter ut trumman mot en valvbåge här i Håjensån och genom det höjer värdet lite till på det här vattendraget som fiskevårdsföreningen har jobbat med att restaurera, berättar Evelina Hultgren.

Se filmen där Evelina berättar om valvbågar