Unikt arbete för sandödlornas bästa

Unikt arbete för sandödlornas bästa

På Brattforsheden i Värmland finns ett av de mest framgångsrika projekt som genomförts i Sverige för att skapa goda livsmiljöer för sandödlan. Tack vare de åtgärder som Stora Enso gjort tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Karlstads stift har populationerna på Brattforsheden ökat markant.

Ägg flyttas till nya platser

- Här på Brattforsheden har vi lyckats med att flytta ägg från ödlor till helt nya lokaler och på så sätt fått fram nya populationer, berättar Sven-Åke Berglind på Länsstyrelsen i Värmland. Utifrån vad jag kunnat ta reda på är det här den enda plats i världen där man lyckats med något sådant. Arbetet på Brattforsheden är absolut ett av de tydligaste fallen vi gjort när vi jobbat med åtgärdsprogrammen för hotade arter. Resultaten av åtgärderna här har varit jättebra.

Speciella åtgärder

För att sandödlorna ska trivas och lägga ägg behöver marken erbjuda sandblottor där mycket sol och värme kommer in. Under vintern 2020-2021 genomfördes en anpassad slutavverkning i området vid Brattforsheden. På ett 30 hektar stort område skapades ett trettiotal nya sandblottor. Drygt 200 tallar kapades till högstubbar eller vältes omkull av grävmaskiner för att bli till död ved på marken. Dessutom röjdes ytterligare 65 hektar där sandödlor redan finns, för att på så sätt släppa in mer solljus i området.
- Vi räknar med att de här åtgärderna kommer öka antalet sandödlor i området med 100-200%, berättar Sven-Åke Berglind.

Sandödlan har svarat väldigt positivt på de storskaliga åtgärderna i Värmland och ökat markant i antal de senaste åren. Förutom att helt nya populationer kunnat byggas upp så har de populationer som studerats sedan 1988 ökat från ca 10 könsmogna honor per population till idag upp emot 90 per population.

Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för sandödla

sandödla, hane

Fakta om sandödlor:

  • Arten klassas som sårbar
  • Sandödlan blir även upp till 28 centimeter lång, i Norden dock som mest 23 cm, och är alltså betydligt större än skogsödlan.
  • Födan består främst av ryggradslösa djur som gräshoppor, skalbaggar, fjärilslarver och spindlar.
  • Grundfärgen är gråbrun eller grön, ofta med längsgående rader av svarta fläckar. Längs ryggen har den ett band med små fjäll, klart mindre än övriga fjäll på ryggen. På buken är hannen ljust grönaktig, medan honan där är vitaktig. Under parningstiden blir hanens sidor intensivt gröna