Seminarieserien du inte bör missa!

Äger du skog? Titta då in i Skogsskolan för skogsägare! Här kan du bygga på din kunskap och få goda råd i frågor som berör skogsägandet, allt från skötsel och lönsamhet, till när det är rätt tid att avverka. Allt som bidrar till ett hållbart, långsiktigt och lönsamt skogsföretag.

I Skogsskolan finns filmer, kunskapstest och en serie seminarier med fördjupningar i olika ämnen. Ulrika Eriksson på Stora Enso Skog berättar mer: - Vi vill dela med oss av kunskap kring skogsbruk och skogsägande och ge inspiration till att se skogen som det företag det faktiskt är. Det finns så många möjligheter för den som äger skog och vi vill ge hand fasta tips till den som vill utveckla sitt skogsägande och alla dess värden. I det digitala formatet blir kunskapen extra lättillgänglig och man kan ta del av den närhelst det passar en själv.

Seminarierna lyfter ämnen från ansvarsfullt brukande av skogen, till generationsskiftesfrågor, deklaration och ekonomi. Ulrika berättar:

Seminarieserien är ett samarbete mellan Stora Enso Skog, Areal och Swedbank. En av de medverkande är Mats Bygge, som själv är skogsägare i Bergslagen och jobbar med skogsekonomi och fastighetsaffärer på Areal. Han har bred kunskap om skattefrågor, fastigheter och skogsekonomi, som han kryddar med många konkreta exempel. Andreas Jansson, skogsspecialist på Swedbank ger fördjupningar i frågor kring kassaflöde, belåning och fastighetsmarknad. Dessutom medverkar Martin Holmgren, vd för Stora Enso Skog, han är själv skogsägare och har bakgrund i många roller inom skogsbranschen.

skogsskolan

- Martin drar flera paralleller mellan att vara chef för ett skogsbolag och chef för sin egen skog. I båda fallen berörs man av allt från de större, strategiska frågorna, till planering och praktiskt genomförande för att lyckas. Dessutom medverkar skogsägare som delar med sig av sina erfarenheter och berättelser om hur de ser på att äga skog, vilka utmaningar de ställs inför och hur de vill utveckla sitt skogsinnehav.

Seminarierna leds av skidskytteprofilen Magdalena Forsberg som även hon är skogsägare sedan några år tillbaka.

- Många skogsägare som vi möter är både intresserade och otroligt duktiga på att sköta sina skogar. Oavsett man har mycket skoglig erfarenhet sedan tidigare eller om man är helt ny på området så finns mycket att ta med sig från Skogsskolan. Här finns fina chanser till ny kunskap och inspiration för att utveckla sitt skogsägande ytterligare ett steg, till ett hållbart skogsföretag med välmående skogar, avslutar Ulrika Eriksson.

Skogsskolan är kostnadsfri och seminarieavsnitten är runt 20 minuter långa. Klicka vidare här för att se serien storaensoskog.se/skogsskolan

Besök skogsskolan