Synpunkter och klagomål

Hantering av synpunkter och klagomål kring vårt skogsbruk eller våra certifieringar

Tack för att du vill lämna synpunkter på vårt skogsbruk och vår verksamhet! Att få vetskap om era synpunkter, oavsett om det är positiv eller negativ feedback hjälper oss att bli bättre. Här kan du även skicka in om du har kunskap om något i vår skog eller i områden där vi verkar som du tror vi behöver känna till.

Synpunkter skickar du in via vårt samverkansformulär. När du skickar in synpunkter via vårt formulär får du direkt på skärmen en bekräftelse att ditt ärende skickats in och ärendet registreras i vårt ärendehanteringssystem. Skickar du in en synpunkt på annat sätt är ambitionen att du ska få en första bekräftelse inom 5 dagar. Beroende på vilken typ av ärende du har kan tiden för hantering därefter variera. Vår ambition är att påbörja en hantering av ärendet och återkoppla till dig inom tre veckor.

Om du inte är nöjd med vår hantering av din synpunkt eller ditt klagomål kan du gå vidare med synpunkten/klagomålet till bolaget DNV som har i uppdrag att göra revision på vår verksamhet. DNV når du via e-post på fsccomplaints@dnv.com

Mer information finns hos DNV

Du kan även välja att använda vår visselblåsarfunktion för att rapportera misstänkta regelbrott eller överträdelser 

Visselblåsarfunktionen hittar du här

Jag vill lämna synpunkter