Tidig dialog

Aktuellt samråd: Sunnemo, Hagfors kommun

Stora Enso äger och ansvarar för två överfallsdammar inom Hyttälvens avrinningsområde, söder om Sunnemo i Hagfors kommun. Dammarna fyller inte längre någon funktion inom elproduktion och Stora Enso avser därför att avsluta pågående vattenverksamhet. Ett avslut av vattenverksamheten innebär att anläggningsdelar rivs ut och att möjligheten till reglering av vattenstånd och flöden upphör.

Ta del av samrådsunderlaget här nedan.

Vill du lämna synpunkter?

Samrådsunderlag

PDF
Samrådsunderlag Hyttälven
2 MB
Download