Räkna ut vad en betalplan kan ge dig

I tabellen ser du räntenivåer som gäller för avverkningskontrakt tecknade under perioden 25 feb t om 31 aug 2022. Här kan du göra egna beräkningar och se hur virkeslikviden växer med ränta. Börja med att fylla i ett exempel på totalbelopp och, om du vill vilken virkesvolym det avser.

Fördela utbetalningarna över en tioårsperiod på ett sätt som matchar ditt kassaflöde i kolumnen Fördelning likvid. I summeringen längre ner ser du den totala ränteintäkten som genereras, hur mycket den motsvarar i kronor per kubikmeter, samt total intäkt. 

Tips!

Prova gärna olika alternativ för din fördelning av pengarna, utefter olika scenarion i ditt kassaflöde. Du kan göra hur många beräkningar du vill.

Tänk på att räntan du får baseras på dina obeskattade medel. Om du investerar dina pengar på annat sätt behöver du oftast först beskatta dem, vilket gör det räntegrundande beloppet avsevärt mindre.

Vänligen justera din fördelning Likviden kan inte överstiga 100%
Ränta Period % Fördelning Likvid Fyll i själv! Belopp Ränteutbetalning / år Total utbetalning / år
0 % < 1 År %
3 % 1 År %
3.1 % 2 År %
3.2 % 3 År %
3.2 % 4 År %
3.3 % 5 År %
3.4 % 6 År %
3.5 % 7 År %
3.7 % 8 År %
4 % 9 År %
4 % 10 År 40 %
Kontroll
Total intäkt (likvid + ränta)
Totalt räntebelopp
Värde kr per m³fub

Så här läser du tabellen:

  • Räntan för 1-2 år gäller från 365:e dagen till 1 år och 364:e dagen. Vidare gäller räntan för 2-3 års avsättning på samma sätt.
  • Den längsta tiden du kan innehålla dina pengar i en betalplan är tio år.