Allt växer när du tar hand om det

Skogen, skogskapitalet och skogskunskapen

Att ta hand om och utveckla en skog kan ge både bra inkomster och ökad livskvalitet. Men som skogsägare har du även vissa skyldigheter och ett stort mått av ansvar. Ingen skogsägare är fullärd inom alla delar av skogsskötsel och skogsekonomi, men på Stora Enso är vi övertygade om att det blir både roligare, tryggare och mer lönsamt att äga skog med kunskap och struktur. 

Kontakta oss i skogsfrågor

Du är alltid välkommen att vända dig till oss för råd och tips om allt inom skogsärende - från en skogsägare till en annan. Vi utgår från din plan för skogen och dina ekonomiska målsättningar och hjälper dig att fylla på dessa. Exempelvis genom vår betalplan med ränta.

Just nu är en utmärkt tid att avverka mogen granskog. Behovet av skogsråvara är stort i industrin och vi erbjuder historiskt hög ränta på vår betalplan. 

Det unika med vår betalplan: ränta

Att fördela en virkeslikvid i en betalplan har länge varit en möjlighet. Det som är unikt i vår betalplan är att du får ränta på de innestående pengarna, varje dag året om i upp till tio år.

Genom att fördela pengarna från din virkesaffär över flera år kan du jämna ut skatteeffekten. Det ger dessutom goda chanser till att planera ditt kassaflöde och matcha skogsintäkter till dina större investeringar på fastigheten, exempelvis röjning, eller byte av taket på ekonomibyggnaden. Samtidigt kan du föryngra med ett nytt och växtligt ungskogsbestånd som också ger dig en rejäl tillväxt på investerade medel.

När du vårdar din skog tar du också tillvara på dess potential. Vi ser att många skogsägare väljer att vänta med att avverka - det kan i längden minska värdet på skogen.

Avverka i rätt tid

Att avverka vid rätt tidpunkt handlar om att skörda frukten av din egen och tidigare ägares investeringar, samtidigt som du säkerställer kommande investering i nästa generation skog. Avverka skogen när den vuxit klart och är mogen för att undvika röt-, tork- och stormskador eller insektsangrepp. En granskog växer till ungefär 80 års ålder.

Om du har stor andel avverkningsmogen skog, är det klokt att göra en plan för i vilken takt du planerar avverkningar. Med bra planering kan du skapa en jämnare fördelning av investeringar, kostnader och intäkter över tid. Vi hjälper dig gärna med att se över och uppdatera din skogsbruksplan.

Dags att lämna över till nästa generation? Nyttja skattefördelar som pensionär och lämna över växande ungskog med stor framtidspotential.

Låt barnen ta över skogen med liten risk och hög potential

Om du står inför ett generationsskifte är det, i de flesta fall, skattemässigt fördelaktigt att avverka skogen innan den lämnas över till nästa generation. Då kan du också lämna över växande ungskog med liten risk och stor framtidspotential till nästa generation efter dig.

Tack vare en framgångsrik förädling av skogsplantor ger dagens unga skogar upp till 30 procent högre tillväxt i jämförelse med skogarna som började växa för 80 eller 100 år sedan. Även klimatet tjänar på att skogen föryngras, eftersom en växande ungskog binder mängder med koldioxid samtidigt som virket i skogen som avverkats fortsätter att binda kol när det förädlas och används i byggnader och produkter.

Det här var intressant, jag vill veta mer!

Vi använder och lagrar uppgifterna du anger i kontaktformuläret för att kunna behandla din förfrågan.

Stora Enso hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. För mer information, besök vår sekretesspolicy. Observera att vi även spårar trafiken från vår e-postmarknadsföring.