Fröets förädlade framtid

Fröets förädlade framtid

Det börjar alltid med ett frö. Men för att få plantor som klarar framtidens klimatförändringar och en livskraftig skog som ökar i tillväxt, korsas de bästa träden med varandra. Just nu sker ett flertal forskningsprojekt för att säkra upp framtidens frötillgång och skapa vitala skogsplantor.

 

Helena Gålnander, skötselspecialist på Stora Enso Skog, berättar att Stora Enso Skog är delaktiga i flera forskningsprojekt och fröodlingsprogram för att säkra upp frötillgången för framtiden.
– Vi behöver säkerställa att vi har plantor som klarar framtidens klimatförändringar. De måste vara robusta och klara olika miljöer och förutsättningar. Vi behöver också ha varianter som skjuter skott senare på våren eller invintrar tidigare på hösten för att inte skadas av vår- eller höstfrosten. Beroende på var i landet plantorna ska användas behöver man anpassa frön och plantor efter förutsättningarna.

Bättre överlevnad för förädlade plantor

Stora Enso har ett flertal fröodlingar, där gran- och tallfrön skördas. Förädlade plantor har fördelen att de har en bättre överlevnad och växer bättre. Idag har förädlade plantor runt 10–15 procent i ökad tillväxt, jämfört med de som föryngras genom naturlig föryngring. Men i nästa generation fröodling räknar vi med att de förädlade plantorna kommer kunna ha upp till 20–25 procent högre tillväxt. 

Forskning om snabbväxande lövträd

Ett annat forskningsprojekt som både Stora Enso är delaktiga i är SLU:s satsning ”Trees for me”. Det handlar om att utveckla innovativa lösningar för snabbväxande lövträd, från frön till hållbara bränslen och högförädlade produkter. Forskarna är baserade vid Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Skogforsk. De utvecklar bland annat metoder för tidig blomning av vårtbjörk för att öka tidsvinsten i förädlingen och för en effektiv fröproduktion.

– Det är många stora, spännande forskningsprojekt på gång. Min förhoppning är att Stora Enso och skogsbruket kommer att ta ett kliv framåt vad gäller föryngringar och
skötsel av björk, säger Helena Gålnander.