Skogsbilvägen – lönsam över lång tid

Att anlägga en skogsbilväg underlättar ditt skogsägande på många sätt.

Om du har mycket mogen skog som är föryngringsbar kan du räkna hem investeringen på kort tid. Har du yngre skogar och gallringsskogar tar det längre tid innan du får tillbaka pengarna för vägen, men det är lika lönsamt. Vid gallring, röjning, plantering och markberedning tjänar du på att ha ett förkortat avstånd till din skog. Dessutom underlättar vägen en regelbunden tillsyn av skogen.

När blir vägen lönsam?

Titta på är skotningsavståndet. Om avståndet för att frakta virket genom skogen fram till avlägget är längre än 300 meter är det definitivt lönt att anlägga en skogsbilväg. Det är både ekonomiskt och miljömässigt smart att transportera virke på lastbil än att skota fram virket. En skogsmaskin drar 40 gånger mer bränsle jämfört med en timmerbil.

Vad kostar en skogsbilväg?

Kostnaden för att bygga en väg styrs av hur marken ser ut där vägen ska brytas. Din väg är skattemässigt en investering som kan skrivas av under flera år. Om du investerar 100 000 kronor i en ny väg, kan du skriva av kostnaden på 10 år. Dessutom höjer vägen värdet på din fastighet. Genom att kontakta din virkesköpare kan du få en kostnadsberäkning.

Fem tips innan du bygger skogsbilväg

  1. Samråd med grannarna. Prata med dina skogsgrannar, de har kanske också nytta av en väg? Diskutera var vägen ska ligga för att den ska göra mest nytta. Dela sedan på kostnaderna för byggnation och underhåll.
  2. Var ute i god tid. Om vägen ska användas på sommaren är det bra om det hinner gå en tjälperiod innan. Anlägg gärna vägen minst ett år före avverkningen. Då hinner den torka ut och sätta sig ordentligt. Du behöver också göra en anmälan hos Skogsstyrelsen senast sex veckor innan man får börja bygga vägen. Kontakta din virkesköpare om du behöver hjälp med planeringen.
  3. Bygg rätt. Bygg vägen välvd, som ett upp och nedvänt U. Det gör det lättare för regnvatten att rinna av. Se till att vägkroppen är hög och att det finns rejäla diken på sidorna som leder bort regn- och smältvatten.
  4. Planera vägen väl. Se till att skapa uppställsplatser för maskiner på plan, torr och fast mark. Dessa ska vara väl röjda från träd och buskar.
  5. Håll efter vägen. Rensa dikeskanterna och buskröj ungefär var tredje år. Det är viktigt att skogen inte växer in på vägen. Grusa vägen med jämna mellanrum.

Vilka är fördelarna med en skogsbilväg och vad kostar det? I den här videon tipsar Börje Hellman om hur du kan få ut mer av din skogsbilväg.

Därför lönar sig en skogsbilväg