Sätt fart på skogens omlopp

Att odla skog tar tid, men längden på omloppstiden kan påverkas. Med genomtänkta åtgärder kan den kortas i båda ändar och ändå skapa ett större virkesförråd när det är dags för avverkning. Är du inriktad på hög produktion och bästa ekonomi ska du avverka när tillväxten börjar sjunka, för att sedan plantera ett nytt bestånd med en högre tillväxt.

Har du flera avverkningsmogna bestånd att välja mellan, så bör du följa dessa tumregler:

Gran före tall

Äldre gran kan drabbas av röta och sjunka i värde. Dessutom ökar inte granens värde lika mycket när träden blir grövre.

Glesa bestånd före normaltäta

De bestånd som är mycket glesa har en låg tillväxt som inte utnyttjar markens produktionsförmåga, då är det bättre att börja om med en ny skogsgeneration.

Täta bestånd före normalglesa

En tät skog binder ett stort kapital som får låg förräntning.

Äldre bestånd före yngre

Med stigande ålder växer träden allt sämre. Då är det bättre att ersätta skogen med en ny generation.

Bestånd med låg kvalitet före bestånd med god kvalitet

Skog med god kvalitet har oftast en hög värdetillväxt om den får stå kvar några år till.