Så mycket tjänar du på att gallra

Att gallra din skog är en investering i framtiden. Den ger möjlighet till god virkeskvalitet och ett högt värde på skogen.

Att gallra innebär att man tar bort träd av sämre kvalitet för att öka tillväxten och bättre ta vara på markens produktionsförmåga.

Vad kostar det att gallra?

Är skogen röjd flera gånger i rätt tid så får du i regel ett ekonomiskt netto första gången du gallrar och det kan röra sig om ett par tusen kronor per hektar. Om skogen däremot är sent röjd eller inte alls och stammarna är många och klena, då får du snarare räkna med en kostnad på några tusenlappar per hektar vid första gallringen.

Gallringen är dessutom en investering i framtiden. Är skogen ordentligt gallrad, får du bättre avkastning när skogen är mogen för slutavverkning.

Så mycket tjänar du på gallring

Marken kan bära en viss mängd virke och den volymen är ungefär densamma oavsett om du gallrar eller inte. Skillnaden är att stammarna i den gallrade, skötta skogen kan utvecklas, växa och bli kraftigare vilket ger en god virkeskvalité och större vinst vid senare gallringar och slutavverkningen.

Skogen börjar generera ekonomiska netton från cirka 30 år ålder och genom att röja och gallra i rätt tid kan nettovinsten öka med upp till 60 000 kronor per hektar under en omloppstid.

Har du bördig mark kan du gallra tre, kanske rent av fyra gånger under en omloppstid, medan det på mager mark kan vara lämpligt med två gallringar. Vid andra gallringen kommer det ofta ut en del sågtimmer som kan ge ett bra ekonomiskt netto.

Tips!

  • Unga bestånd växer snabbt, så tänk på att röja din skog flera gånger innan den är gallringsmogen. På så sätt ökar chanserna till ett bra netto redan vid första gallringen.
  • Korta intervall mellan gallringarna kan tyckas olönsamt på kort sikt, men det maximerar beståndets produktion på längre sikt.

Börje Hellmans bästa gallringstips