Rätt åtgärder ger raketfart på skogen

Den kanske viktigaste och mest lönsamma insatsen i din skog är röjning. När du röjer skapar du möjlighet till tillväxt i raketfart för de bästa stammarna och bra förutsättningar för en lönsam förstagallring.

Ungskogar växer snabbt och det går inte många år efter plantering innan du behöver röja första gången. Kostnaden för att röja och tiden det tar gör att en del skogsägare drar sig för det. Men det kostar mer att vänta. Röjer du sent tar arbetet längre tid, eftersom beståndet är tätare och de stammar som ska tas bort är grövre.

En van röjare hinner med ungefär ett hektar per dag när röjningen görs i rätt tid. Om röjningen görs några år senare sjunker arbetsprestationen till 0,3 hektar per dag. Beståndet tappar också tillväxt, vilket påverkar det framtida ekonomiska utbytet i gallringar och slutavverkning samtidigt som fastighetens värde sjunker om skogen inte är skött.

Vad kostar en röjning?

Kostnaden för röjning är en förlängning av föryngringen, därför bör du alltid sätta undan pengar för kommande skötsel när du har avverkat. Att ta hjälp med röjningen kostar mellan cirka 3 000 och 7 000 kronor per hektar, allt beroende på hur ditt bestånd ser ut. Din virkesköpare eller röjentreprenör kan göra en bedömning av kostnaden. När ditt bestånd ska börja ge avkastning, vid första gallringen, lönar det sig att du varit noga med röjningen.

Rätt åtgärd i rätt tid

Se till att du har en uppdaterad skogsbruksplan för din fastighet. Om du saknar skogsbruksplan kan din virkesköpare hjälpa dig. Behöver du exempelvis beställa plantor inför nästa vår? Ska rågrannarna göra åtgärder som kan samordnas? Kom överens med din virkesköpare om vad som behöver göras och när.

Tips för att höja värdet på din skog

  1. Tänk igenom vad du vill med din skog och lägg upp en strategi för ditt skogsägande. Din virkesköpare kan hjälpa dig.
  2. Satsa på omsorgsfull röjning, ta bort små och svagare träd så att de starkare inte behöver konkurrera om utrymme och näring. Är du noga med röjningen så betalar det sig bra på sikt.
  3. Se över skogsbilvägarna där det behövs för att förenkla skötsel.
  4. Avverka skogen löpande, så att den inte blir för gammal och riskerar att tappa i värde.
  5. Titta på ekonomin. Vilka åtgärder innebär investeringar och vilka ger dig intäkter? Rör det sig om lite större summor kan det vara klokt att planera för det. Ta gärna hjälp av en skatterådgivare.

Vill du lära dig mer kan du titta på den här filmen om att skapa ekonomisk marginal i din skog.