Proffsen om säker trädfällning och rätt vedhantering

Vilken såg ska man välja? Hur fäller man träd på ett säkert sätt och vilka verktyg förenklar arbetet? Se vår film för de bästa tipsen på säker och rolig vedhantering.

En sprakande brasa höjer mysfaktorn och att ta ved från sin egen skog är en extra härlig känsla. Här följer några handfasta tips för dig som vill elda med ved till vintern.

Vilka trädslag?

Det går att elda med alla träslag utom de giftiga, idegran och gullregn. Träslag skiljer sig åt i doft, rökbildning och värmealstring. Björkved är vanligast att elda med i Sverige. Björk är lätt att klyva, har ett ganska högt värmevärde och skjuter inte gnistor när det eldas.

Gran däremot skjuter en hel del gnistor, om du eldar med gran i öppen spis behöver du ett gnistskydd framför elden. Gran avger inte så mycket värme men är lättänt. Tallved är perfekt som tändved eftersom det innehåller mycket kåda. Tyvärr avger den en del tjära som kan sätta igen skorstenen om du eldar mycket med tall. Tänk också på att tallved behöver torka länge innan du eldar med den, gärna två-tre säsonger.

Hugg i rätt tid

Det är klokt att fälla träden under senvintern eller förvåren innan lövsprickningen eftersom saven i träden då står lågt och veden torkar snabbare. Passa på att hugga där det ändå behöver röjas eller gallras. För att du ska få god ved att elda med måste du låta den torka ordentligt. Hur lång tid beror på vilket träslag det handlar om, en sommar brukar räcka för lövträd och gärna två för barrträd. Björk som du fäller på vintern, klyver innan påsk och sedan staplar på ett bra sätt så att det kan torka är oftast torrt och bra att elda med när vintern kommer.

Klyva för hand eller med maskin

Att klyva ved på traditionellt sätt med yxa kan vara härligt. Tänk på att huggkubben ska stå stabilt och på lagom höjd så att svingen med yxan nyttjas maximalt. Lättast går det om veden är rå, så klyv så snart som möjligt efter kapning.

För den som har mindre tid och ork finns maskiner att ta till hjälp. Med en kap kapar du trädstammen till lämplig storlek och med en klyv delar du bitarna i lagom stora vedträn. Klyvar och kapar finns i olika storlekar för olika behov och olika träslag. Ek och ask kräver till exempel mer kraft i maskineriet än gran och tall. Dessutom finns vedmaskiner som både kapar, klyver och lastar på pall eller släpper ner i en säck.

Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer, tänk på att arbeta säkert. Om du hugger manuellt med yxa kan det räcka med handskar, skor med stålhätta och skyddsglasögon. Använder du klyv och kap bör du även ha hjälm med visir, skyddsbyxor, hörselskydd och stövlar.

Torka veden väl

Det går att elda med fuktig ved, men den är svårtänd, ger mer nedsmutsande rök och avger mindre värme. Det är alltså både sämre för miljön och sämre rent ekonomiskt eftersom du inte får ut lika mycket värme från veden när den är färsk. Se därför till att vedträna är så torra som möjligt, gärna en fukthalt på 15–20 procent, som du kan kontrollera med en fuktmätare.

Du torkar din ved bäst i en stapel av något slag. Gärna under tak, och väl ventilerat. Det får inte vara för tätt och skyddat genom att du slår in allt i en presenning. Då kan mögel bildas av fukten som transporteras ut ur vedträna.

Stapla och förvara

Det finns många olika staplingsmetoder för att veden ska torka ordentligt. Du kan till exempel stapla mot en vägg i soligt läge. tänk då på att skapa en luftspalt mellan traven och väggen så att veden kan bli genomblåst.

Med så kallad famnläggning lägger du famn efter famn med ved mellan två störar och bygger på så vis en mur av ved. Här blir veden ordentligt genomblåst.

Det går också bra att stapla veden i ett torkskjul, då har du redan veden förvarad på ett bra sätt när den har torkat färdigt. Tänk på att skjulet behöver vara väl ventilerat.

Har du lite tid på dig kan du bygga en klassisk rundstapel. Den är både vacker och effektiv. Börja med att placera lite längre vedklabbar sida vid sida i en cirkel med barken nedåt. Fortsätt sedan att trava varv efter varv. I hålrummet i mitten fyller du på med mindre och ojämna vedklabbar. Avsluta med ett tak av större grenar

Oavsett staplingsmetod, var noga med att balansera vedträna väl, de krymper när de torkar och det kan skapa obalans i stapeln. När veden väl har torkat är det viktigt att den förvaras torrt under tak, men undvik presenning som håller kvar fukt.

Från fällning och kvistning till ved