Köpa mer skog

Kanske vill du förändra åldersfördelningen och köpa till skog i åldrar som du har låg areal av idag? Eller vill du förbättra arronderingen genom att köpa till skog nära den du har och sälja skog du har längre bort? Kanske dyker möjligheten upp när grannskiftet blir till salu? Oavsett anledning är det bra att vara förberedd när chansen kommer. Se till att ha en bank som kan skog, involvera dem i dina planer så har du chans att få god hjälp.

Rationaliseringsförvärv

Rationaliseringsförvärv innebär att förvärvet ”förbättrar” brukningsenheten, det vill säga gör den större och mer bärkraftig, exempelvis genom bättre arrondering. I dessa fall är reglerna för skogsavdrag gynnsamma. Inköpskostnaderna som annars inte är direkt avdragsgilla, får läggas till köpeskillingen för fastigheten, vilket höjer skogsavdragsutrymmet. Den största fördelen är att du kan yrka skogsavdrag i snabbare takt. Under förvärvsåret och de fem följande kalenderåren kan du yrka skogsavdrag med 100 procent av likviden för avverkningsrätt samt 60 procent av leveransvirkeslikviden och egna uttagsvärden.

Hur tänker banken vid finansiering?

Om du vill utöka ditt skogsägande men saknar pengar, kan det bli aktuellt att finansiera köpet med banklån. Banken tittar då på betalningsförmågan, att du klarar att betala räntor och amorteringar samt säkerhet och fastighetens värde. Både betalningsförmåga och säkerhet kommer att bedömas och påverka dina förutsättningar för att få ta lån.

Om du vill utöka skogsägandet är det god idé att i tid ta kontakt med banken för att diskutera vad du vill göra och hur förutsättningarna ser ut. Då kan du agera direkt när en intressant fastighet dyker upp på marknaden.

Tips!
Det finns bra skogsköp att göra om du har lite is i magen. Håll utkik efter välskötta och välarronderade skogar, ibland får de inte sitt rätta värde.