Gör ett säkert besök vid avverkningsplatsen

Att se skogsmaskiner i arbete är spännande, men tänk på att det är en arbetsplats. Det finns några enkla saker att tänka på för att göra ditt besök säkert, både för dig själv och maskinförarna:

  • Ring din kontaktperson och kom överens om en tid som är lämpligt för ditt besök.
  • Parkera din bil så att virkesbilar och annan trafik kan ta sig förbi.
  • Klä dig så du syns väl och använd gärna hjälm.
  • Håll säkerhetsavståndet till maskinerna.
  • Vänta på maskinförarens tecken på att få komma fram, ha ögonkontakt
  • Säg till när du lämnar platsen

I den här filmen får du goda råd inför ditt besök och dessutom möter vi Peter Back som berättar om varför han tycker det är viktigt med säkerhet kring maskinerna

Se filmen om hur du gör ditt besök vid maskinen tryggt och säkert