Avverka i rätt tid

Att avverka vid rätt tidpunkt handlar om att skörda frukten av din egen och tidigare ägares investeringar, samtidigt som du säkerställer kommande investering i nästa generation skog.

Avverka skogen när den vuxit klart och är mogen, för att undvika röt- tork- eller stormskador. En granskog växer till ungefär 80 års ålder. Tallskogen kan växa bra längre tid än så.

Hur vet du då att tiden är inne? Här följer några tips.

Titta på toppskotten

Du kan se på en gran att den vuxit klart genom att titta på toppskotten. Små och korta toppskott visar att skogens tillväxt stannat av och är redo för avverkning, medan långa friska toppskott visar att skogen fortfarande växer. Gulnande barr eller ansvällningar vid roten tyder sannolikt på nedsatt kondition och angrepp av rotröta.

Hur ser barken ut?

En fingervisning om åldern på en tall är om stammen har bildat skorpbark, med stora mörkbruna barksjok. Du kan också se om kvistvarven på den nedre halvan av stammen har vallats över och blivit osynliga. Även här kan du läsa av på toppskottens längd om träden fortfarande strävar uppåt. Kvalitén på din tallskog utvecklas oftast inte negativt med åldern, utan tvärtom blir den bättre. Fråga efter råd och diskutera med din virkesköpare om du är osäker.

Torrgranar är ett tecken

Om du ser torkande eller gulnande granar i din skog är det hög tid att ta beslut om avverkning. Men de torra granarna bör du lämna kvar. De utgör död ved som fungerar som både boplats och näring näring för olika organismer och är bra boplatser för fåglar och insekter.

Även skog som inte mår bra behöver avverkas, eftersom den inte växer längre. Rotröta kan dock vara svårt att upptäcka, men ser skogen trött ut och barren börjar gulna, då står inte allt rätt till.

Välj äldsta beståndet först.

När du väljer bestånd att avverka så kan det vara klokt att välja det äldsta först och prioritera gran före tall. Har du en skogsbruksplan framgår det vilka trädslag du har, prioriteringsordning och ålder på dina bestånd.

Uppdatera skogsbruksplanen

Skogen är levande och följer inte alltid den plan som vi människor satt ut. Det är heller inte säkert att planen som sattes för många år sedan stämmer överens med hur du vill bruka skogen idag. Om du har stor andel avverkningsmogen skog, är det klokt att göra en plan för i vilken takt du planerar avverkningar. Med god planering går det att skapa en jämnare fördelning av investeringar, kostnader och intäkter över tid. Rådgör gärna med din skattespecialist.

Skogsbruksplanen ger en värdefull översikt över dina tillgångar och ditt skogstillstånd, från virkesförråd och årlig tillväxt till skogens åldersfördelning. Här kan du läsa mer om skogsbruksplanen.

Mer än bara ekonomi

Det är inte ovanligt att skogsägare avsätter en del av skogen för att bevara åt eftervärlden. Det kan du göra frivilligt eller genom särskilda skyddsformer som gäller över lång tid. Skogen är något många lever sida vid sida med under hela livet och som skogsägare har vi ett ansvar att bevara en andel av det som har unika värden för framtiden.

Ta hjälp när du behöver

Skogen är full av tecken som visar när den är mogen för avverkning. Hur skogen mår är minst lika viktigt. Ett vant öga ser var gränsen går mellan skog som passerat bäst före-datum och skog som är i rätt tid för avverkning. Fråga din virkesköpare om råd när du är osäker.