Att vara skogsägare är att vara företagare

Som skogsägare är du företagare och därmed näringsidkare, även om du har ett avlönat heltidsjobb och ser skogen som en bisyssla. Kriterierna för näring är att du har en verksamhet som genererar intäkter i form av försäljning eller egna uttag och dit hör skogen.

Du är momredovisningsskyldig och deklarerar din verksamhet som näringsidkare. Momsregistreringen sker via verksamt.se eller på Skatteverkets blankett 4620. Förutom att registrera dig för moms anger du även förväntad årsomsättning.

Sätt upp mål

För att skapa en skötselplan behöver du bestämma vad du har för målsättning med din skog. Vill du maximera avkastningen, är det en framtida pensionsförsäkring eller handlar det om tillgång till fina jaktmarker och naturvärden och att kunna ge något värdefullt till barnen i framtiden? Ofta kan det vara en kombination av flera. Vad du vill med din skog är viktigt att tänka igenom, eftersom det påverkar vilka skogsåtgärder du ska göra och när. Därigenom påverkar dina mål också vilka intäkter och kostnader du får på kort och lång sikt.

Använd skogsbruksplanen

Har du köpt en skogsfastighet har du i de flesta fall fått med en aktuell skogsbruksplan. Har du ärvt skog och skogsbruksplanen inte är uppdaterad är det dags att göra det. Vill du sedan få en uppfattning om värdet på din fastighet så kan du använda uppgifter från skogsbruksplanen. Det är också en uppdaterad plan som banken efterfrågar i samband med exempelvis belåning av fastigheten.

Genom att använda skogsbruksplanen regelbundet kan du hålla koll på din skog. Vad behöver du göra härnäst på din skogsfastighet? Hur stor är tillväxten i din skog? Hur ser åldersfördelningen ut? Skogsbruksplanen är ditt verktyg för olika åtgärder och styr tidpunkter för exempelvis avverkning. Det är därför viktigt att förstå den. Ta skogsbruksplanen med dig ut i skogen och jämför med verkligheten så att kartor och siffror i din plan får mening. Kunskap om skogen hjälper dig att kunna ställa rätt frågor till dina skogsrådgivare, förstå det som diskuteras och ta självständiga beslut. Du hittar gott om information och utbildningar på nätet. Skogsstyrelsen, universiteten och studieförbunden är bara några källor till kunskap.

Ha koll på reglerna

Som skogsägare omfattas du av ett antal lagar för ditt skogsbruk. Skaffa dig ett grepp om vilka du berörs av och hur. Skogsvårdslagen reglerar hur skogen ska skötas. Miljöbalken reglerar skydd av områden med höga naturvärden, inlösen av mark etc. Andra lagar du kan stöta på är Fornminneslagen och Kultur- och miljölagen.

Låt inte oro för ekonomi hindra dig

Att vara skogsägare skiljer sig från annat företagande eftersom du sällan har ett jämnt flöde av intäkter och kostnader. En avverkning ett år kan följas av flera år när det inte sker några åtgärder. Trots det behöver du tänka till, exempelvis kring deklarationen varje år, för att undvika överraskningar längre fram. Det är skönt att ha planerat för de kostnader som skogsägande kan föra med sig.

Genom att vara påläst och planera ditt skogsbruk skapar du en jämn och balanserad ekonomi i din skog. Vårt råd till dig är att skaffa en kontakt som kan både skog och skatte och kan hjälpa dig att upprätta deklarationen. Den personen kan också fungera som en bra partner i att diskutera olika alternativ kring ekonomin.

Kom ihåg avdragen

Det lönar sig att lägga krut på att deklarera även de år du inte gör några skogliga åtgärder. Du har exempelvis rätt att göra avdrag för kostnader även dessa år. Ofta har en skogsägare utgifter för försäkringar, vägunderhåll, tillsynsresor och så vidare. Spara kvittona för att kunna dra av de kostnaderna i deklarationen. Efter en avverkning kommer kostnader för markberedning och plantering och då kan det vara klokt att planera så det finns likvida medel när kostnaderna kommer. Om du har en plan för avverkning och skogsskötsel så vet du när intäkterna och kostnaderna kommer. Det är också viktigt att du bokför alla händelser under året. För det finns enkla datorprogram eller skriver du i en bokföringsbok. De flesta skogsägare betalar moms och skatt årsvis och då behöver det finnas pengar avsatta för det.

Ta hellre hjälp en gång för mycket än en gång för lite. Skogen kan vara en snårig djungel när det kommer till ekonomi och deklarationer och det är lätt att det blir fel. Att ha en rådgivare för ekonomi och en för skogsskötsel är en god investering.

Hur mycket hinner du med?

Det gäller också att du har rimliga ambitioner för ditt eget arbete. De flesta köper in skogliga tjänster och det viktigaste är att behålla helhetsgreppet. Skogsägande är en långsiktig investering och det är viktigt att kunna planera och sedan göra egna insatser i mån av tid. Plantering och lite röjning kan vara lagom att göra på egen hand. Ta hjälp av så mycket som du vill och behöver, hur mycket är upp till dig!  

Skogsbiblioteket