Världen vill bygga i trä!

En byggboom i trä

Visste du att byggnadssektorn står för nästan 40 procent av hela världens koldioxidutsläpp som är kopplade till material och energiförbrukning? Att bygga i trä minskar däremot klimatpåverkan, något som allt fler arkitekter och byggherrar tar fasta på.

I ett skogsland som Sverige har vi en lång tradition att bygga i trä. Den rödmålade trästugan är som själva sinnebilden för vårt land. Skillnaden idag är att det byggs höghus i trä och att byggkomponenter som främst byggts av betong och stål numera också kan tillverkas i trä. Dessutom börjar andra länder som inte har lika stark tradition av träbyggnader att intressera sig för att bygga i trä.

– Efterfrågan på trä som byggmaterial är enorm just nu i stora delar av världen. Man har förstått värdet och möjligheterna i att bygga i trä. Vi kan bygga högre, starkare och lättare än förut med en råvara som är helt förnybar, säger Cathrine Wallenius, Stora Enso Wood products.

Det sker en förändring i världen just nu. Klimatfrågan står högt på agendan, och minskade koldioxidutsläpp i byggnadssektorn kan komma att spela en viktig roll. Finland har som mål att 45 procent av alla nya publika byggnader ska vara byggda i trä 2025. Frankrikes målsättning är att minska sina koldioxidutsläpp när det gäller byggande med 50 procent från 2015 till 2030. Europeiska kommissionen utvecklar en plan för att minska utsläppen i byggsektorn och kommer också se över reglerna för byggmaterial. Stora Enso har som mål att ha regenerativa produkter till 2050. Det innebär att produkterna ska vara hundra procent cirkulära, att de ska kunna återanvändas så länge det går och när de är förbrukade ska de kunna återvinnas.

– Träfiber kan återanvändas fem till sju gånger, i några fall upp till 20 gånger och det gör att vi kan förlänga livslängden för vårt råmaterial upp till 300 år. Massivträ har inte funnits länge nog i en byggnad för att återvinnas, men vi tittar på hur vi kan återanvända CLT i framtiden.

Tema produkter från din skog

Den här artikeln i sin helhet och mer läsning om produkter som din skog kan förädlas till, hittar du i Skogsnära

Läs hela artikeln i Skogsnära nr 3 2021

CLT står för Cross Laminated Timber

och består av massivträ som tillverkas av korsvis limmade skivor. Materialet kan användas för att bygga allt från 20-våningshus och industrihallar till radhuslängor och villor.  

LVL är en förkortning av Laminated Veneer Lumber

LVL tillverkas av tunna lager av fanérträ.

– Enkelt uttryckt kan man säga att CLT-panelen är vårt svar på betong, medan LVL är de tunna remsorna som blir starka som stål när de limmas ihop. Tillsammans blir detta de perfekta byggklossarna, säger Cathrine Wallenius.

Lätt och tyst material

Varje kubikmeter trä som ersätter fossila byggmaterial minskar koldioxidutsläppen med så mycket som 1–2,5 ton. Trä har dessutom en kortare konstruktionstid och är lättare än exempelvis stål och betong, vilket minskar de tunga transporterna. Trenden visar nu att allt fler företag vill bygga sina kontor i trä. Ett exempel är Lighthouse Joensuu, ett höghus på 14 våningar i Finland. Byggkomponenterna i trä som behövdes kunde transporteras med 50 lastbilar, jämfört med 270 lastbilar som hade krävts om huset hade byggts i stål eller betong i stället, berättar Cathrine.

Trä är ett tyst material att arbeta med, till skillnad från när man borrar i exempelvis betong. Att använda verktyg som inte skapar så mycket buller och damm är positivt för arbetsmiljön på byggarbetsplatserna. Trähus fungerar som kolsänkor: materialet binder koldioxid från atmosfären. Sedan finns det studier som pekar på att vi mår bra av att bo i trähus, att det minskar stressen och ökar välbefinnandet.

– I vår del av världen tillbringar vi nästan 90 procent av vår tid inomhus. Då är det viktigt att inomhusklimatet är bra för oss och trä har en positiv påverkan på allt från luftkvalitet till luftfuktighet och temperaturer. Allt fler företag har tagit fasta på att vi mår bra av att ha skogen och naturen närmare oss. Det stärker även deras varumärke att tänka hållbart och många visar handlingskraft genom att välja kontorsbyggnader i trä. Googles nya huvudkontor i London är bara ett exempel på ett stort företag som bygger i trä, berättar Cathrine Wallenius.

Även publika byggnader såsom skolor och sportarenor byggs i trä och det växer fram hela stadsdelar som domineras av träbyggnader.

CLT står för Cross Laminated Timber, massivträ som tillverkas av korsvis limmade skivor. Materialet kan användas för att bygga allt från 20-våningshus och industrihallar till radhuslängor och villor.

LVL är en förkortning av Laminated Veneer Lumber och tillverkas av tunna lager av fanérträ.

– Enkelt uttryckt kan man säga att CLT-panelen är vårt svar på betong, medan LVL är de tunna remsorna som blir starka som stål när de limmas ihop. Tillsammans blir detta de perfekta byggklossarna, säger Cathrine Wallenius.

50 lastbilar istället för 270 Genom att välja trä istället för stål och betong kunde man göra betydande minskningar av transporter vid byggande av ett 14 våningar högt trähus i Finland

Några byggnader i trä från Stora Enso:

 • Godisfabriken , Gävle

  I Gävle skapas en ny stadsdel. Sju byggherrar bidrar till ett blandat boende med både hyres- och bostadsrätter, stadsradhus och studentlägenheter. Moderna och hållbara hus delar kvarter med de gamla fabriksbyggnaderna, där man tillverkat allt från Läkerol till Ahlgrens bilar.

 • Sergeanten, Visby

  Centralt beläget i Visby ligger Kvarteret Sergeanten. På en av tomterna finns två magasinsliknande byggnadskroppar med radhus och lägenheter i.

 • Trummens strand, Växjö

  Fastigheten Trummens Strand är en av Europas största träbyggnationer som ligger vid sjön Trummen i Växjö. Här ligger bland annat 150 exklusiva lägenheter och en förskola. De högsta bostadshusen har åtta våningsplan.

 • Vallaskolan i Sala

  Den anrika Vallaskolan behövdes byggas ut. Lösningen blev en ny grundskola för låg- och mellanstadium. Den nya skolan har en byggnadsyta på cirka 6 000 kvadratmeter, tre våningar och plats för 525 elever. Skolan byggs med massiv-trästomme och tegelfasad.
 • International house, Australien

  Australiens första träkontorsbyggnad i Barangaroo, Sydney. Kontorsbyggnaden International House Sydney har vunnit många utmärkelser, som prestigefyllda Design Award for International Architecture.

 • Mjöstornet, Norge

  Mjöstornet är världens största träbyggnad på 85,4 meter. Byggnaden som innehåller kontor, hotell, lägenheter och en simhall byggdes 2019. I trapphus, hisschakt och väggar finns CLT från Stora Enso. Konstruktionen är tillverkad enbart av trä.

 • Nanyang Technological University, Singapore

  En av Asiens största bygg¬nader görs i trä, det sex våningar höga Nanyang Technological University. Detta är en del i Singapores mål om att bygga hållbara städer. Några av orsakerna till att man valde trä som byggmaterial är inbindningen av koldioxid, samt att studier visar att inlärning och koncentration kan öka i en träbyggnad.

 • Arboretum, Paris

  I Nanterre, 15 minuter från Paris, planeras Europas största koldioxidsnåla kontorscampus som ska bestå av fem byggnader med fem till sju våningar. För¬utom kontorsytor kommer byggnaden också ha ett brett utbud av tjänster och erbjuda en plats för välbefinnande.

 • Wood City, Finland

  Wood City, består av en kontorsbyggnad, ett hotell och två flerfamiljshus byggda med massiv, träbase¬rad modulteknik. Trämodulerna byggdes på en fabrik och monterades på byggarbetsplatsen. Ett konstruktionssystem baserat på dessa träelement möjliggör upp till 70 procent snabbare montering än andra lösningar.