Stora Enso Skog Bioenergikampanje

Stora Enso Skog er størst i Norge på bioenergi fra skogråstoff.

Nå kickstarter vi 2024 med bioenergifokus og hvordan du optimalt kan utnytte verdien i skogen din som skogeier og grunneier.

Kontakt oss om du vil vite mer om dette.

Energisk hilsen fra

Dag-Viggo Benjaminsen
Leder Bioenergi
Stora Enso Skog AS
E-mail: dag-viggo.benjaminsen@storaenso.com
Tlf: 913 64 544