Velkommen til Stora Enso Skogkveld på Elgstua 23. november

Vi i Stora Enso Skog ønsker deg velkommen til en samling i Elverum for å fortelle litt om hva som skjer om dagen, hva vi kan tilby deg som skogeier og muligheter.

Dato: 23. november kl 18:00-20:00

Sted: Elgstua Kafe, Elverum

Kom alene, med familiemedlem eller venn,- vi setter uansett pris på at du/dere kommer.

Det blir enkel servering

Fint med en påmelding om du/dere kommer sendes til Håkon Skaraberget på sms 917 20 658 innen 22. november.

Program skogkveld 23. november kl 18:00-20:00

  • Presentasjon Stora Enso v/daglig leder Stig Hellerud
  • Mulighetene i bioenergi for deg som skogeier v/ leder Bioenergi Dag-ViggoBenjaminsen
  • Lokale kjøp og skogfaglige tjenester; hva kan Stora Enso Skog tilby deg som skogeierog informasjon om nye PEFC Skogstandard v/ virkeskjøper Håkon Skaraberget ogskogfaglig rådgiver Stein Strømmen
  • Markedsutsikter v/Stig Hellerud
  • Informasjon om mulighet for besøk til Skoghall 17. januar og fagtur til enforskningsskog i Sverige våren 2024 v/Stig Hellerud.
  • Ski-VM i Trondheim 2025 v/Stig Hellerud


Velkommen til Elgstua, Elverum

Hilsen
Stora Enso Skog