Stora Enso Mežs kontaktpersonas

Mūsu kontaktinformācija:

AS Stora Enso Latvija
Head office: Smiltenes nov., Laukalnes pag., “Krogzemji”
LV-4718 Latvia

Valdes loceklis Ralfs Derkevics
Lastādijas iela 4, "Spīķeri", Rīga, LV-1050
E-pasts: ralfs.derkevics@storaenso.com

Launkalnes zāģētava, zāģbaļķu iepirkums
“Krogzemji”, Launkalnes pagasts,
Launkalnes novads, LV-4718
Kontaktinformācija:
Modris Puslis
Tālrunis: 29478639
E-pasts: modris.puslis@storaenso.com

Skultes krautuve, papīrmalkas iepirkums
Upes iela 41, Zvejniekciems
Kontaktinformācija:
Ivo Zaika 
Tālrunis: 29170726
E-pasts: ivo.zaika@storaenso.com
 
Augoša meža pirkšana
Valentins Kukšinovs
Tālrunis: 20258312
E-pasts: valentins.kuksinovs@storaenso.com

Plašāka informācija