Metsauuendus

Metsauuendus ehk taasmetsastamine on ka üks metsaomaniku kohustustest, mida reguleerib Metsaseadus. Selle eesmärgiks on metsade säilimine ja jätkusuutlikkus. Metsauuenduse kohustuse täitmist kontrollivad Keskkonnaameti metsaspetsialistid.

Metsauuendus hõlmab järgmisi tegevusi: 
-maapinna ettevalmistust,                                                                                                                                                                         
-puuseemnete külvamist või metsataimede (istikud või seemikud) istutamist,                                                                                          
-metsakultuuride hooldamist,
-loodusliku uuendamise tekke ja arengu soodustamist muul viisil.

Taasmetsastamise kohustus tekib mitmetel erinevatel juhtudel. Näiteks teatud mahus raiete tegemisel või hukkunud metsaosas ja seda teatud aja jooksul peale raie või peale metsakahju tekkimist. Reeglina tuleb uuesti metsastada uuendusraied kõrgema boniteediga metsakasvukohtadel (ehk kus on kõrgem metsa mullaviljakus).

Arvestada tuleb sellega, et metsa on lubatud uuendada ainult kasvukohatüübile sobivate puuliikidega ja selle nimekirja kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga. 
Täpsemat informatsiooni saad oma metsakorralduskavast või selle puudumisel ka näiteks meie metsaspetsialistilt.  

Kui Sul ka metsauuenduse kohustust ei ole, siis soovitame Sul seda ikkagi teatud juhtudel kaaluda. Ka Sinu täna majandatud metsa on keegi suure tõenäosusega kunagi istutanud. Seega on Sinu istutatud metsast tulevikus rõõmu ja kasu Sinu järeltulevatele põlvkondadele ja loomulikult ka keskkonnale.

Pakume kõigile, kes sõlmivad Stora Enso Eestiga kasvava metsa raieõiguse lepingu, soovi korral ka taasmetsastamise teenust. 
Nii saad oma metsa jätkusuutlikult, heade metsamajandamise tavade järgi, kasumlikult ja mugavalt majandada ühe koostööpartneri kaudu.
Lisainformatsiooni saad nii oma piirkonna ostujuhilt kui ka meie metsandusjuhilt Indrek Tustilt; e-post indrek.tust@storaenso.com

Leia kiiresti 

Meie metsauuenduse teenused

Edukas metsauuendus eeldab vastavaid erialaseid teadmisi: kuidas maapinda ette valmistada, mida metsakultuuride kvaliteedi hindamisel silmas pidada ja kuidas taasmetsastatud alasid hooldada, et mets jõuliselt kasvama läheks. 

Vaata meie teenuseid

Kas Sinu metsal on taasmetsastamise kohustus? 

Vajaliku informatsiooni saad oma metsakorralduskavast, selle puudumisel kohalikult metsanõustajalt või ka meie metsaspetsialistilt. 
Kui sõlmid meiega kasvava metsa raieõiguse lepingu, saad meie kaudu korraldada ka oma metsauuenduse. Sobiva metsauuenduse viisi aitab soovi korral välja valida Sinu piirkonna ostujuht.