Veekaitse

Veekogude kahjustamine põhjustab erosiooni, mis avaldab omakorda mõju vee kvaliteedile ja vee elupaikadele. Paljud liigid on erinevatel eluetappidel veest sõltuvad ning seetõttu on veekogude ja märgalade läheduses elurikkus eriti kõrge. Sellepärast oleme viimastel aastatel hakanud metsatöid tehes veekaitsele pöörama palju tähelepanu.

Rakendame metsatöid tehes spetsiaalseid töömeetodeid, et vältida looduslike veekogude, kallaste ja märgalade kahjustamist:
- Väldime metsade majandmisel vooluveekogude ületamist. Kui see on vältimatu, siis ehitame vajadusel sillad, et vältida pinnase kahjustamist ja negatiivset mõju vooluveekogule. Ülesõidukohtadele asetatud metsamaterjal eemaldatakse tööde lõpetamise järgselt, et need ei takistaks vee liikumist.

Vastavalt looduslikule olukorrale, säilitame veeökosüsteemide kaitseks veekaitsevööndi, kus jätame puhvrina kasvama noorema puistu ja 3-5 m ulatuses alusmetsa.

- Veekaitsevööndis tuulehellade puude lõikamisel väldime vööndi alale puude sisse
langetamist ja seal rasketehnikaga sõitmist.

- Olenevalt pinnase tüübist ja kallakust, jätame metsa uuendamise tarbeks maapinna ettevalmistamisel veekaitsevööndi pinnase puutumata. 

- Ei väeta metsamulda. 

Veel on metsa toitaineringluses oluline roll.