Surnud puit

Puu lagunemistsükli jooksul elavad selle sees ja peal tuhanded erinevad liigid. Hinnanguliselt on surnud puiduga seotud ligi 40% ohustatud metsaliikidest. Näiteks ka Eestis on raiesmikul kasvavatelt surnud säilikpuudelt leitud mitu looduskaitsealust seeneliiki.
Surnud puit pakub kasvupinda sammaldele ja samblikele ning õõnsused on sobivaks elupaigaks lindudele, kimalastele ja nahkhiirtele. Lisaks on surnud puidus elavad putukad toiduks rähnidele ja teistele lindudele.

Metsamajandustööde tegemisel jälgime tähelepanelikult, et metsadesse jääks piisavalt nii püstiseisvat kui ka lamavat surnud puitu, mis vastab teatud kriteeriumitele. 

Võimaluse korral jätame lõpliku raie ajal hektari kohta alles vähemalt 10 seisvat või lamavat tüve hektari kohta. 
Samuti hoidume metsa jääva surnud puidu kahjustamisest. 

Meie eesmärk on tagada, et metsas oleks piisavalt surnud puitu.