Säilikpuud

Üks uuendusraie järgne metsade elurikkust toetav meede on säilikpuude metsa jätmine. Säilikpuudel on mitu erinevat rolli. Ühest küljest võivad need olla seemnepuud, mis aitavad uuel metsapõlvel kasvada. Aga mis veelgi olulisem - säilikpuud on olulised looduslikku mitmekesisust soodustav element, sest need pakuvad paljudele looma- ja linnuliikidele elupaika ning kaitset.
Lisaks on need putukatele ja putuktoidulisetele lindudele heaks toidulavaks. 
Et säilikpuud täidaks oma funktsiooni, oleme määratlenud teatud kriteeriumid, mille järgi säilikpuid raiete järgselt metsa jätame. 

Oleme võtnud eesmärgiks jätta meie poolt majandatavatesse metsadesse kasvama vähemalt 10 jämedat säilikpuud hektari kohta. Me jätame võimalusel säilikpuud kasvama gruppidena ning säilitame seejuures elujõulise alusmetsa,        mis loob soodsad tingimused varjulembelistele liikidele.

Oluline on säilikpuudena metsa kasvama jätta just jämedama diameetriga vanu kõvalehtpuid - mände, kaske ja haabasid. Samuti  eritunnustega, nagu põlemisjälgede, õõnsuste, tuuleluudade või suurte okstega puid.
Uue metsapõlve koosseisus on oluline roll vanadel ja jämedatel puudel. Bioloogilise mitmekesisuse taasteke on kiirem, kui on olemas vanu säilikpuid, mida ümbritsevast metsast pärinevad liigid saavad asustada. Säilikpuude jätmine vähendab ka süsihappegaasi eraldumist. Algselt on uuendusraie langid süsiniku emissiooni allikaks, aga säilikpuud aitavad seda leevendada.

Säilikpuud jäetakse metsa kasvama alatiseks, sest isegi kui need surevad ja murduvad, loovad nad väärtust edasi, kuna suur osa metsaliikidest vajab elupaigaks surnud puitu. 

Targalt valitud säilikpuude grupid toetavad metsa liigirikkust.